Regulamin

REGULAMIN - RODO

Regulamin obowiązujący na terenie sztucznego lodowiska w Pszowie

A. Uczestnicy ślizgawki są zobowiązani:

1) Posiadać ważny bilet wstępu, 
2) Ważny bilet wstępu zachować do kontroli, 
3) Przestrzegać harmonogramu zajęć, 
4) Opuszczać taflę lodowiska po zakończeniu ślizgawki, 
5) Wchodzić i opuszczać taflę lodowiska tylko przez otwarte drzwi bramki, 
6) Przestrzegać obowiązujący kierunek jazdy ogłoszony przez pracowników obsługi lodowiska, 
7) Nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników ślizgawki, 
8) Stosować się do uwag pracowników lodowiska,
9) Okazać dokument tożsamości na prośbę pracownika obsługi - pracownicy obsługi mają prawo ustalenia tożsamości osób, które jej zdaniem naruszają regulamin lodowiska.
                                                                               10) Używać ochraniaczy foliowych zakładanych na skarpetę w przypadku korzystania z łyżew z wypożyczalni. Ochraniacze foliowe wydawane są bezpłatnie przy wypożyczaniu łyżew.

B. Zabrania się: 
1) Wchodzenia na bandy lodowiska oraz postoju w rejonie wejść na taflę lodowiska, 
2) Wchodzenia na taflę lodowiska bez łyżew,
3) Przebywanie na tafli lodowiska w czasie pracy maszyn do pielęgnacji lodu, 
4) Przebywania, bez zgody pracownika obsługi – szefa zmiany, na terenie lodowiska (dotyczy wnętrza budynku i całego terenu ogrodzonego) bez ważnego biletu na usługi lodowiska, 
5) Palenia papierosów w budynku, na widowni oraz na tafli lodowiska, 
6) Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na teranie całego obiektu, 
7) Przebywania na terenie całego obiektu w stanie nietrzeźwości, 
8) Zaśmiecania obiektu, 
9) Wchodzenia do pomieszczeń technicznych oraz obsługi lodowiska,        
10) Stwarzania zagrożeń dla innych uczestników, w tym rzucania śnieżkami,   

C. Osoby, które naruszają regulamin, mogą być wypraszane z terenu całego obiektu przez pracowników obsługi lodowiska. 

D. Wszelkie zdarzenia wymagające udzielenia pomocy sanitarnej należy zgłaszać pracownikom obsługi lodowiska.

E. W czasie disco-ślizgawek, z uwagi na zmniejszoną widoczność, należy ograniczyć prędkość jazdy, nie rozpędzać się  i poruszać się ze wzmożoną ostrożnością, aby nie doprowadzić do kolizji z innym uczestnikiem ślizgawki.

F. Dla własnego bezpieczeństwa uczestników ślizgawek zaleca się używanie kasków ochronnych (ochrona głowy przed uderzeniem np. o lód) oraz rękawiczek (ochrona przed przecięciem dłoni w przypadku najechania przez innego uczestnika ślizgawki).

G. Aby uzyskać zwrot kaucji za kluczyk do szafki skrytkowej należy kluczyk zdać w tym samym dniu, w którym został on wypożyczony. Niezwrócenie kluczyka w tym samym dniu powoduje przepadek kaucji, a zamek w tej szafce zostaje wymieniony na nowy.


Kierownika lodowiska 
Leszek Piątkowski

Miejsce na Twoją reklamę.

Lodowisko LIVE

Kliknij, aby otworzyc w nowym oknie...Online: 1

Do następnego wejścia zostało:
3 godzin i 40 minut.

Copyright © 2011 by lodowisko.pszow.pl. All rights reserved.
Projekt i wykonanie MSurma.pl - tworzenie stron internetowych Piła